“PRAVO NA TJELESNU AUTONOMIJU: KROJI LI MIZOGINIJA REPRODUKTIVNU PRAVDU?”

 Film “Vessel” ili “Lađa” tematizira rad Rebecce Gomperts, aktivistkinje za pravo na prekid trudnoće te osnivanje organizacija Women on waves i kasnije Women on web. Projekcija je poslužila kao pokretač rasprave o tome kada i na koje načine su reproduktivna prava podlegla mizoginim pristupima i na koji način danas definiramo reproduktivnu pravdu u svjetlu rasta konzervativizma u svijetu.

Sam film prikazuje razvoj ideje o Women on web – platformi za dostavu tableta za prekid trudnoće preko  interneta kroz priču o povijesti djelovanja skupine hrabrih žena koje su prvotno pokrenule projekt “Women on waves”, koji je zatim prerastao u virtualno mjesto na kojem žene mogu potražiti pomoć pri prekidu trudnoće. Kroz cijeli film se izmjenjuju scene bijesnih skupina građana u različitim kulturama koji na različite načine žele opstruirati rad heroina ovog dokumentarca i izuzetno kreativnih rješenja aktivistkinja i aktivista koji žele tome stati na kraj.

Ono što je važno naglasiti je da se kroz promišljanje o mizoginim pristupima reproduktivnim pravima i pravdi treba orijentirati na trenutak kada su procesi koji uređuju žensku reprodukciju (nadzor trudnoće, porod, postpartum, prekidi trudnoća…) prešli iz domene babica i žena u domenu nešto profesionalnijeg liječništva koje je početkom devetnaestog stoljeća bilo muška profesija.

Važno pitanje koje trebamo postaviti nije “ima li žena pravo na prekid trudnoće” jer je odgovor veoma jasan, već na koje načine možemo prakticirati solidarnost i svjesno opstruirati mizogine pristupe prilikom diskursa o reproduktivnim pravima i pravdi.

Predavačica: Marinella Matejčić