Ciljevi djelovanja Centra jesu: 

  1. Pospješivanje informiranosti, povezanosti i suradnje među znanstvenicima/cama na Fakultetu čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne te teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja.
  2. Pospješivanje multi-i interdisciplinarnog pristupa istraživanju na Fakultetu, jačanje međuodsječne suradnje,kao i suradnje između različitih sastavnica Sveučilišta
  3. Povezivanje članova Centra s domaćim i međunarodnim znanstvenicima/cama i umjetnicima/cama te razvijanje suradnje s vanjskim institucijama u cilju prijave zajedničkih projekata, te unapređivanje znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu
  4. Omogućavanje zajedničkog predstavljanja i promoviranja znanstvenog i stručnog rada na temu feminističke i rodne teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, ostvarenog od strane znanstvenika Fakulteta s ciljem povećanja vidljivosti, vrednovanja i diseminacije tog rada u domaćoj i međunarodnoj akademskoj javnosti
  5. Pokretnaje multi-i interdisciplinarnog onilne časopisa; pokretanje izdavačke djelatnosti usmjerene na prevođenje relevantnih, a dosad u prijevodu nedostupnih stranih autora/ica, te izdavanje autorskih monografija i uredničkih knjiga domaćih istraživača/ica
  6. Omogućavanje pokretanja kolegija i/ili sastavljanja obrazovnih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i/ili poslijediplomskoj razini studija