Koordinatorica Centra

dr.sc. Brigita Miloš 

E-mailbmilos@ffri.hr

Tel./phone: +385 (0)51 265-701


Koordinatorica projektnih aktivnosti i administratorica Centra

Ana Ajduković, mag.cult.

E-mail: ana.ajdukovic@uniri.hr

 

Službeni mail
E-mail: czs@uniri.hr