Udžbenik je nastao u okviru projekta «Humano obrazovanje – odgovorno društvo» kojeg provodi Lezbijska organizacija Rijeka «LORJ» i partnerske organizacije: Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava. Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr.

Urednice: Sanja Bojanić, Brigita Miloš

Izdavač: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2019.