Sa zadovoljstvom obavještavamo kako u zimskom semestru akademske godine 2023./2024. već petu godinu zaredom kreće kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti.

Riječ je o prvom kolegiju na visokom učilištu u Hrvatskoj koji kroz metodu učenja zalaganjem u zajednici omogućuje studentima/icama upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti kroz njihovu primjenu u organizacijama civilnog društva i direktan rad u lokalnoj zajednici.

Pored teorijskih predavanja, velik dio kolegija čini angažman u udrugama koje su, uz Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, izvoditeljice – SOS Rijeka, LORI i PaRiter.

Kolegij je dio redovnog studijskog programa na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta i nudi se kao communis sveučilišni kolegij, što znači da ga mogu upisati svi/e zainteresirani/e studenti/ice Sveučilišta u Rijeci diplomskih studija (1. i 2. godina) te studenti/ice 4. i 5.godine integriranih studija. Ovdje možete naći sve o upisu communis kolegija.

Detalji o upisu:

Studenti/ice s Filozofskog fakulteta imaju upise putem studomata od utorka, 3. 10., do petka, 6.10.2023. Studentima/icama će biti vidljiv popis predmeta c segmenta. Potrebno je označiti kućicu pored naziva kolegija. Detaljnije upute za upis kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci možete naći ovdje.

Studenti/ice koji nisu s Filozofskog fakulteta i nemaju upise putem studomata/ISVU-a, za upis na kolegij moraju popunjeni obrazac s preslikom x-ice dostaviti studentskoj službi Filozofskog fakulteta. Nakon što studentska služba popuni i ovjeri obrazac, student/ica je obvezan/na u roku od 5 dana dostaviti ovjereni obrazac (osobno ili e-poštom) studentskoj službi matičnog visokog učilišta radi upisa kolegija u ISVU sustav.

Sva pitanja vezana za upis i pohađanje kolegija dostavite mailom na adresu: bmilos@uniri.hr i czsrijeka@gmail.com.