Od akademske godine 2023./2024. kreće provedba programa mikrokvalifikacija iz rodnih studija u sklopu projekta 𝑹𝒐𝒅 𝒖 𝒔𝒖𝒗𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒆𝒌𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒋𝒆𝒑𝒐𝒓𝒊𝒎𝒂. Projekt je usmjeren na uvođenje programa mikrokvalifikacija iz područja rodnih studija na Sveučilištu u Rijeci, što znači da od ove akademske godine studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci mogu upisati izborne (communis) kolegije koji pokrivaju teme iz područja rodnih studija.

Riječ je o otvorenom personaliziranom obrazovnom programu koji će u prvoj godini provođenja omogućiti studenticama i studentima Sveučilišta u Rijeci upis rodnostudijskih kolegija iz područja kulturologije, filozofije, ekonomije, prava i medicine. Po završetku programa, studenticama i studentima dodijelit će se dodatak diplomi.

Važno je napomenuti kako u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan akreditirani program visokoškolskog obrazovanja iz znanstvenog polja rodnih studija, stoga ovaj program predstavlja znanstveno – obrazovni novum na nacionalnoj razini, što je ujedno u skladu s ciljem Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci.

Nositelj programa je Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, a izvoditelji programa su Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet te Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Program mikrokvalifikcije „Rod u suvremenim kontekstima i prijeporima“ traje tri semestra po sljedećem rasporedu:

Zimski semestar 2023./2024.

 1. Filozofija seksualnosti
  Snježana Prijić Samaržija, 3 ECTS (Filozofski fakultet)
 2. Ljudska seksualnost
  Goran Arbanas, 1,5 ECTS (Medicinski fakultet)

Ljetni semestar 2023./2024.

 1. Bioetika i žensko pitanje
  Snježana Prijić-Samaržija, 3 ECTS (Filozofski fakultet)
 2. Živjeti s dijabetesom – pogled s obzirom na spol
  Dubravka Jurišić-Eržen, 1,5 ECTS (Medicinski fakultet)
 3. Antidiskriminacijsko pravo,
  Sanja Barić, Emilia Mišćenić, Adrijana Martinović 5 ECTS (Pravni fakultet)

Zimski semestar 2024./2025.

 1. Ekonomija roda
  Ana Marija Sikirić Simčić, 3 ECTS (Ekonomski fakultet)
 2. Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti,
  Brigita Miloš, 3 ECTS (Filozofski fakultet)
 3. Feminizam i tijelo
  Brigita Miloš, 5 ECTS (Filozofski fakultet)

Detalji oko upisa kolegija:

Svi kolegiji programa mikrokvaifikacije „Rod u suvremenim kontekstima i prijeporima“ uvršteni su u popis zajedničkih izbornih kolegija Sveučilišta u Rijeci.

Popunjeni obrazac s preslikom x-ice dostavlja se studentskoj službi visokog učilišta na kojem se izvodi kolegij. Nakon što studentska služba drugog visokog učilišta popuni i ovjeri obrazac, student/ica je obvezan/na u roku od 5 dana dostaviti ovjereni obrazac (osobno ili e-poštom) studentskoj službi matičnog visokog učilišta radi upisa kolegija u ISVU sustav.

Sva pitanja vezana za upis i pohađanje mikrokvaifikacije „Rod u suvremenim kontekstima i prijeporima“ dostavite mailom na adresu bmilos@uniri.hr i czsrijeka@gmail.com.