Na poziv Centra za ženske studije i Odsjeka za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb, Eva Kail prvi put u Hrvatskoj dijeli svoje bogato iskustvo u području rodno osjetljivog urbanističkog planiranja.

Rod je važan ne samo u našim svakodnevnim odnosima s drugim ljudima, institucijama ili objektima, već i u kontekstu načina na koji koristimo, promišljamo i organiziramo prostor. Gradovi su kroz povijest planirani i dizajnirani za muškarce i od muškaraca, stoga imaju tendenciju odražavati tradicionalne rodne uloge i rodnu podjelu rada. Općenito, gradovi bolje funkcioniraju za heteroseksualne, radno sposobne, cis-rodne muškarce nego za žene, djevojke, seksualne i rodne manjine i osobe s invaliditetom (World Bank Group, 2020). Urbano planiranje koje ne uzima u obzir rod naziva se “rodno slijepim”. Fizičke strukture gradskih i javnih usluga mogu djelovati na osiguravanje jednakih prava i mogućnosti za različite skupine, ali samo kada su one vidljiv i svjestan dio procesa planiranja (URBACT, 2019). Na primjerima nastojanja grada Beča da smanji rodnu sljepoću u planiranju i doprinese razvoju pravednog zajedničkog grada, prikazan je potencijal rodno osjetljivog i ciljanog pristupa planiranju u različitim tematskim područjima i praktičnim primjerima.

O ovim izuzetno važnim procesima postizanja rodne ravnopravnosti u javnom prostoru govorit će Eva Kail, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja u području rodno osjetljivog urbanističkog planiranja.

Izlaganje će se održati putem platforme Zoom 26. studenog u 11:00 sati, na engleskom jeziku.

Poveznica za predavanje: https://bit.ly/2YT09Oa