Pozivamo Vas na suradnju u istraživanju koje provodi Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i Udruga Vida u okviru  projekta „Lady“- istraživanje nasilja nad starijim ženama.

U vrijeme demografskog trenda starenja europskog stanovništva i izazova koje taj trend donosi, pitanje zaštite prava starijih osoba postaje iznimno važno. Heterogenost starije populacije, širenja ageisma, kao i specifične potrebe i ranjivost starijih osoba utječu na izloženost starije populacije kršenjima njihovih ljudskih prava. Projekt se stoga odnosi na više javnih politika, prvenstveno na socijalnu politiku i socijalna prava starije populacije, naročito starijih žena.

Istraživanje se provodi putem fokus skupina (6-12 sudionika) u kojima sudionici diskutiraju na zadanu temu. Diskusiju, prema unaprijed utvrđenom scenariju moderiraju dvije osobe (moderator i asistent). Osobe s kojima želimo provesti fokus grupu su članice Vaše udruge, starije žene urbanog područja, koje imaju obitelj, te žive u vlastitom domu

Druga fokus grupa koju imamo namjeru provesti bila bi sačinjena od članova obitelji (muževi, djeca, unuci) Vaših članica, umirovljenica.

Stoga Vas pozivamo u prostorije Matice umirovljenika Rijeka (Kružna ulica 5), 4. travnja u jutarnjim/prijepodnevnim satima. Dobrodošli ste poslati od jednog/e do maksimalno tri predstavnika/ce čije sudjelovanje možete potvrditi mailom na info@droga-online.com.hr ili pozivom na broj 091 722 3871 (projektna asistentica-istraživačica: Greta Grakalić Rački).

Cilj istraživanja je pridonijeti izgradnji jednakosti spolova i socijalno pravednijem društvu te utjecati na smanjenje stigmatizacije starijih osoba, te ojačati njihov položaj unutar obitelji i njihov cjeloviti građanski status.

Članak: https://penzici.rijeka.hr/lady-istrazivanje-nasilja-nad-starijim-zenama/#more-9682