Ovim se projektom nastoji pridonijeti promicanju društvene jednakosti i nediskriminacije, naročito po pitanju spola, spolne orijentacije i rodnog identiteta, što je ključan doprinos pitanjima današnjeg kompleksnog društva.

Rijeka – Projekt pod nazivom „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ započeo je 19. ožujka u realizaciji nositeljice projekta Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“ i partnerica projekta Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, odnosno Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Sve tri udruge i Centar njeguju jednake vrijednosti koje se odnose na promicanje vrijednosti tolerancije, nenasilja, zaštitu ljudskih prava, rodnu ravnopravnost te djeluju na suzbijanju diskriminacije i razvijanju društvene solidarnosti što suradnju unutar ovog projekta čini harmoničnom i jasno usmjerenom zajedničkom cilju. Projekt će se provoditi u trajanju od 21 mjeseca, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od nešto iznad milijun kuna. Sadržajno, projekt je usmjeren na aktivnosti obrazovanja o ljudskim pravima kojim se, kroz uspostavu novog kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci temeljenog na metodi društveno korisnog učenja i educiranjem studenata, izravno doprinosi izgradnji njihovih znanja i vještina za aktivno građansko djelovanje.

Uključivanje studenata u rad civilnog društva

– Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti već za vrijeme studija steknu praktična iskustva te se uključe u izravne aktivnosti za rješavanje potreba lokalne zajednice. Studenti Sveučilišta u Rijeci usvojit će i produbiti znanja vezana uz društveno važnu tematiku kojom se bave udruge LORI, PaRiter i SOS (rad s ranjivim skupinama: žrtve nasilja, spolne i rodne manjine) te će razviti konkretne vještine za rad u ovom području. Na taj će način zainteresirani studenti moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na fakultetu kroz angažman u navedenim organizacijama. Primjenom i implementiranjem ovog modela učenja na fakultete i sveučilišta diljem Hrvatske sustavno se može doprinijeti promjeni strukture ponude na tržištu rada što bi dugoročno značilo veću zapošljivost mladih ljudi koji znaju odgovoriti na potrebe svoje zajednice, kazali su iz udruge LORI.

Kroz projektne aktivnosti dodatno će se educirati zaposlenici i nastavnici Sveučilišta u Rijeci za primjenu modela DKU-a u nastavi na sveučilištima te tri partnerske organizacije civilnog društva za rad sa studentima kojima će omogućiti iskustvo rada u domeni ljudskih prava, rodne i LGBTIQ problematike. U provedbi ovog projekta također se podupire razvoj daljnjeg partnerstva između organizacija civilnog društva i visokoobrazovne institucije.

Novi kolegij

Uspostavom novog kolegija po modelu društveno korisnog učenja će se, osim ponude novog značajnog nastavnog sadržaja na Filozofskom fakultetu, produbiti partnerski odnos s lokalnom akademskom i neakademskom zajednicom u vidu prenošenja znanja i gradnje humanijeg i pravednijeg društva. Ovim se projektom nastoji pridonijeti promicanju društvene jednakosti i nediskriminacije, naročito po pitanju spola, spolne orijentacije i rodnog identiteta, što je ključan doprinos pitanjima današnjeg kompleksnog društva.

Projekt je financiran u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine.

Članak: http://torpedo.media/suradnja-akedemije-i-aktivizima-krenuo-projekt-humano-obrazovanje-odgovorno-drustvo-rijeka/