Edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja

 

Projekt  Humano obrazovanje – odgovorno društvo,  čiji je nositelj  Udruga Lori uz projektne partnere Udruga PaRiterSOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava  te CŽS FFRI, usmjeren je na aktivnosti  obrazovanja o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti kroz uspostavu novog kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci temljenog na metodi društveno korisnog učenja.

Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata/ica u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti/ice već za vrijeme studija steknu praktična iskustva te se uključe u izravne aktivnosti za rješavanje potreba lokalne zajednice. Studenti/ice Sveučilišta u Rijeci usvojit će i produbiti znanja vezana uz društveno važnu tematiku kojom se bave Udruge Lori, PaRiter i SOS (rad s ranjivim skupinama (žrtve nasilja, spolne i rodne manjine)) te će razviti vještine za konkretan rad u ovom području. Na taj će način zainteresirani studenti/ce moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na Fakultetu kroz angažman u navedenim organizacijama.

Datuma 21.lipnja završila je edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja u izvedbi dr.sc. Bojane Ćulum putem koje su  nastavnici/e Filozofskog fakulteta i zaposlenice OCD-a stekli znanja i uvide o metodi DKU-a te se upoznali s potrebnim proceduralnim i organizacijskim stavkama. Projektni tim se uz pomoć stručnih suradnika/ca priprema se za pokretanje novog kolegija na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koji će se početi izvoditi u akademskoj godini 2019./2020.

 

Projekt HOOD sufinancirana Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.055.472,40 kuna, a formirao se na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine.

Zajedno do fondova EU!

 

Europski socijalni fond 
Operativni program – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr

logo pariter

 

Projektni partner
Pariter
www.pariter.hr

SOS Rijeka Logo

 

Projektni partner
SOS Rijeka
sos-rijeka.org

CZS LOGO

 

Projektni partner
Centar za ženske
studije pri FFRI

 

ESFplusRH