Prvi festival queer i feminističke kulture Smoqua održat će se u Rijeci od 12. do 14. oktobra 2017. godine. Festival organizira udruga LORI, a iza njega stoji ideja da se kreira platforma koja će se razvijati, rasti i postati prostor za suradnje, ideje i razmjene među aktivistima/kinjama, umjetnicima/icama i svim zainteresiranim sudionicima/icama. Ukoliko se zadesite u Rijeci u ovom periodu, toplo vam preporučujemo da posjetite ovaj festival, na kojem će gostovati i aktivisti/kinje iz BiH.

Javnost će se s queer i feminističkom kulturom upoznati kroz umjetničke sadržaje (izložba, performansi), audio-vizualne (drag nastup, koncert feminističko-aktivističkog zbora, projekcije kratkih filmova), radionice i panel rasprave te info štandove udruga i inicijativa koje se bave pravima žena i LGBTIQ osoba. Posjetitelji/ice će se moći upoznati s poviješću i značajem queer i feminističke kulture, razviti kritičku svijest o njima, istražiti kulturni i društveni kontekst, te psihosocijalnu dimenziju ove kulture.

U provođenje programa uključene su udruge, kulturne ustanove te istaknute osobe s područja queer i feminističke kulture iz lokalne zajednice i regije, a tema festivala je “Sloboda – jesmo li uistinu slobodni/e?”.

Osnovni koncept je propitivanje slobode/a u odnosu na višestruke opresije – društvene, kulturne, institucionalne, ali i individualne – jesmo li kao pojedinci/ke slobodni/e da živimo svoje identitete (razvijamo ih, nadgrađujemo, dekonstruiramo)? Umjetničko-aktivistički sadržaj festivala ukazuje na ova pitanja i bavi se problematikom opresije nad ženama i queer/seksualnim i rodnim manjinama neminovno se dotičući opresije u službi patrijarhata, seksizma, šovinizma, mizoginije, heteronormativnosti, homofobije i transfobije.

Festival Smoqua proizlazi iz dugogodišnjeg aktivističkog djelovanja Lezbijske organizacije Rijeka “LORI” u području prava seksualnih i rodnih manjina, a jedan od ciljeva udruge jest i razvijanje queer i feminističke kulture. Smoqua je spoj umjetnosti i aktivizma, predstavlja queer-feminističku perspektivu u regiji te same queer-feminističke umjetnice i aktivistkinje. Upravo ova regija (zemlje bivše Jugoslavije) mjesto je snažnog patrijarhata i heteroseksizma, ali i mjesto snažnog “pokreta otpora”. U konačnici, festival će poslužiti kao platforma i mjesto umrežavanja za buduće zajedničke umjetničko-aktivističke projekte.

Članak: http://lgbti.ba/u-rijeci-se-u-oktobru-odrzava-prvi-festival-queer-i-feministicke-kulture-smoqua/