Od 22. rujna do 2. listopada održala se manifestacija "10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava” u organizaciji udruge PaRiter. Cilj manifestacije bio je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.

Od 22. rujna do 2. listopada održala se manifestacija “10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava” u organizaciji udruge PaRiter. Cilj manifestacije bio je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.

Manifestacija je obuhvatila 22. rujan, Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 26. rujan, Svjetski dan kontracepcije, 28. rujan, Globalni dan akcije za siguran i legalan pobačaj te 2. listopad, Međunarodni dan nenasilja.

U sklopu manifestacije organizatori su proveli cijeli niz aktivnosti među kojima je i okrugli stol pod nazivom ‘Kako akademska i aktivistička zajednica mogu utjecati na prepoznavanje i ostvarivanje reproduktivnih prava građanki’’ održan 3. listopada u ”Akvariju” Studentskog centra na Kampusu. Okrugli stol je organiziran u suradnji s Centrom za ženske studije Filozofskog  fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Gošće okruglog stola bile su: prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci i direktorica Centra za napredne studije jugoistočne Europe (CAS SEE) Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakultete Sveučilišta u Rijeci i voditeljica Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Brigita Miloš, docentica na studiju ”Gluma i mediji” Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci i izvršna direktorica Centra za napredne studije jugoistočne Europe (CAS SEE) Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Sanja Bojanić, docentica na Katedri za kazneno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Dalida Rittossa te predstavnica mreže ”Astra Youth” i članica Udruge ”PaRiter” Marinella Matejčić.

Od 22. rujna do 2. listopada održala se manifestacija "10 dana akcije protiv urušavanja reproduktivnih prava” u organizaciji udruge PaRiter. Cilj manifestacije bio je upoznati javnost sa Konvencijom o uklanjanju svih vrsta diskriminacije žena i preporukama Odbora za uklanjanje diskriminacije žena UN-a koje su Republici Hrvatskoj dane u srpnju 2015. godine.

Članak