U pripremi su video klipovi o sadržaju projekta, novom kolegiju i organizacijama koje u projektu sudjelu, kao i izrada promotivnih letaka i naša nova web stranica.

Održale smo prvi set snimanja za zajednički video u kojem sudjeluju Udruga LoriUdruga PaRiterSOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Uskoro više novosti 🙂

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.