Udruga Vida

„Spektar“ objedinjuje ključne aktivnosti resocijalizacijskog programa: psihosocijalnu potporu ovisnicima u socijalnoj integraciji, povećanje zapošljivosti i izgradnju mreže potpore. Projekt je rodno osjetljivog karaktera – želi osnažiti žene s problemom ovisnosti za obavljanje društvenih uloga i usvajanje pozitivnog rodnog identiteta kroz aktivnosti razvoja zdravih životnih navika, vještina, interesa i društvene participacije, kao i kroz povećanje znanja o čimbenicima rizika za fizičko i mentalno zdravlje.

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ poziva sve zainteresirane da se prijave za volontiranje u sklopu projekta „Spektar“ – integrirane usluge resocijalizacijskog programa, kojeg u 2019. godini financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Od volonterki i volontera se očekuje pohađanje edukacije koju će provesti Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci s ciljem usvajanja rodno osjetljivog pristupa u radu s ovisnicama. Edukacije će se održati u tri navrata od travnja do lipnja tekuće godine u Udruzi za pomoć ovisnicima „Vida“, Slogin kula 12. Volonterke i volonteri će se upoznati s radom Udruge te moći odlučiti u kojem se smjeru žele konkretnije volonterski angažirati.

Sudjelovanje u projektnoj aktivnosti bit će zabilježeno u volonterskim knjižicama i/ili na potvrdama, a točne aktivnosti bit će propisane volonterskim ugovorom. Molimo sve zainteresirane da pošalju mail s kratkom biografijom na adresu udrugavida.rijeka@gmail.com s naznakom: volontiranje na projektu „Spektar“.

Prijave su otvorene do 5. travnja 2019. godine.

Volonterski angažman doprinijet će unaprjeđenju Vašeg praktičnog, organizacijskog i kritičkog znanja te osnaživanju svijesti o socijalnoj isključenosti ovisnica!

Greta Grakalić Rački, projektna asistentica