Asja Krsmanović bila je prva predavačica ovogodišnjeg ciklusa Kino učionica: Pogled (P)otpora.

Predavačica Asja Krsmanović

Kada je riječ o art house filmu u okviru malih, nerazvijenih kinematografija, centralno mjesto još uvijek zauzima „muška perspektiva“. Ipak, u kinematografijama jugoistočne Europe javlja se i snažan ženski glas. Niz redateljica ostvario je i još uvijek stvara uspješne filmove čije su protagonistice žene koje svijet gledaju iz drugačije perspektive. Tematski i idejno ovi su filmovi prilično različiti, pa se govoreći o njima krećemo u rasponu od coming-of-age drama do filmova eksperimentalnijih formi koji nemaju klasičnu narativnu strukturu i bave se istraživanjem apstraktnih koncepata i ideja. Pored toga, većinu ovih filmova odlikuje viđenje borbe za ženska pitanja kao klasnog problema i potrebe za emancipacijom u društvima sa izrazito patrijarhalnim uređenjem. 
Filmovi o kojima je govorila našli su svoje mjesto na svjetskoj sceni art house filma, kao relevantne ih je prepoznala i publika i kritika, a čak dvije godine za redom filmovi redateljica iz regije odnijeli su glavnu nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu – O tijelu i duši, redateljice Ildikó Enyedi, 2017. i Touch me not, Adine Pintilie 2018. U ovom izlaganju govorilo se o najznačajnijim suvremenim filmovima jugoistočne Europe koje su režirale žene i čiji su glavni likovi ženski likovi, te načinima na koji su one prikazane.

Publika kino učionice