Na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci,  udruga LORI uskoro pokreće novi kolegij „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“.

Kolegij se temelji na društveno korisnom učenju, što znači da će osim teorijskog dijela na fakultetu, studenti i studentice imati priliku kroz rad u organizacijama civilnog društva djelovati u zajednici na realnim problemima i potrebama.

Ovo je prvi kolegij na Sveučilištu u Rijeci koji kroz metodu društveno korisnog učenja povezuje teme ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodno uvjetovanog nasilja, rodne ravnopravnosti, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti. Metoda društveno korisnog učenja podrazumijeva povezivanje zajednice s visokoobrazovnom ustanovom, a studenti/ice svojim angažmanom na kolegiju postaju nositelji/ice pozitivnih društvenih promjena u lokalnoj zajednici.

“Zašto kolegij o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima? Većinu vremena nismo ni svjesni/e koja sve prava uživamo dok ne postanu ugrožena. Prava koja danas imamo rezultat su dugotrajne borbe i upornosti mnogih ugroženih manjina i društvenih skupina te feminističkih pokreta koji/e nisu pristali/e biti građani i građanke drugog reda. Unatoč činjenici da živimo u liberalnoj demokraciji, mnoga od već osvojenih prava se danas propituju i bivaju ugrožena, a na nama je da preuzmemo odgovornost i stanemo u njihovu obranu,” objašnjavaju organizatorice.

Kolegij mogu upisati studenti/ice diplomskih studija i završnih godina integriranih studija na Sveučilištu u Rijeci.

Ovaj je kolegij nastao u sklopu projekta Humano obrazovanje – odgovorno društvo, kojeg provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u partnerstvu s Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Članak: https://www.civilnodrustvo.hr/na-filozofskom-fakultetu-u-rijeci-udruga-lori-pokrece-kolegij-rod-seksualnost-i-identiteti-od-opresije-do-ravnopravnosti/