Predavanje je održano u sklopu programa Kino učionica: gledaj mizoginju 10.04. u Mini Art kinu Rijeka. U konktekstu predavanja željelo se ukazati na mjesto legitimizacije nasilja od samog suvremenog hrvatskog društva. Zaključak koji se provukao jest da nemoć društvenih instutucija, a posredno i društva, u zaštiti žrtve i procesuiranju počinitelja nije sam po sebi mizogin, no odbijanje razgovora, marginalizacija žrtve, prisutsvo fraza poput „sama si je za to kriva“ to jesu. Jasno je da društvene instutucije ne mogu prisilno procesuirati slučajeve koji završe sporazumnim, neslužbenim dogovorom žrtve i nasilnika. Također, nije poželjno niti na nasilje odgovoriti nasiljem, mimo društvenih instutucija, što predstavlja ugrozu društva u cjelini. Iz toga proizlazi sljedeća teza: trenutak u kojem se proglašavamo nemoćnima predstavlja mehanizam legitimizacije nasilja, u ovom slučaju, nasilja nad ženama, u svim njegovim specifičnostima, i u tom trenutku društvo taj proces letimizira, te samo postaje mizogino, a mizoginija dobiva svoje društveno pokriće.