Predavanje je održano u sklopu programa Kino učionica: gledaj mizoginiju dana 19. 06. u Mini Art kinu Rijeka. Predavačica je bila Marija Katalinić, doktorandica pri Institutu za kulturna istraživanja, Sveučilište Humboldt, Berlin.

Predavanje prilazi problematici mizoginije od strane emotivnog razumijevanja konstrukcije identiteta u patrijarhalnom kontekstu gdje žena označava opasnost. Prikazati će se ranjivost i osvijetliti razvoj tradicionalnih struktura, poput obitelji, kao jedno od mogućih mjesta borbe s mizoginijom.

Pogledajte predavanje i razgovor s publikom!