Osnovni kontakt

Adresa:

Sveučilišna avenija 4,

HR-51000 Rijeka

Hrvatska

Koordinatorica Centra
dr.sc. Brigita Miloš 
Tel./phone: +385 (0)51 265-701

Koordinatorica projektnih aktivnosti i administratorica Centra

Ana Ajduković, mag.cult.

E-mail: ana.ajdukovic@uniri.hr

 

 

Službeni mail
E-mail: czs@uniri.hr