Kontakt

Osnovni kontakt

Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka
E-mail: czs@uniri.hr

Koordinatorica Centra

dr.sc. Brigita Miloš 

E-mail: bmilos@ffri.hr

Tel./phone: +385 (0)51 265-701

Administratorica Centra

Ana Ajduković, mag.cult.

E-mail: ana.ajdukovic@uniri.hr

Mobitel./cell: +385 (0)95 841 1510

Facebook