https://www.facebook.com/U%C4%8Diteljski-fakultet-u-Rijeci-213405545415163/

Projektom „Humano obrazovanje – odgovorno društvo” žele se unaprijediti znanja i vještina riječkih studenata za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava, stoga se na Odsjeku za kulturalne studije pokreće novi izborni kolegij.

Od nove akademske godine 2019/2020. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, točnije na Odsjeku za kulturalne studije pokreće se izborni kolegij pod nazivom Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti. Mogu ga upisati studenti/ce diplomskih studija i završnih godina integriranih studija Sveučilišta u Rijeci. 

Kolegij je nastao kao produkt projekta Hood, tj. Humano obrazovanje – odgovorno društvo čija je nositeljica Lezbijska organizacija LORI. Cilj projekta je unaprijediti znanje i vještine studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava u vidu izgradnje humanijeg i pravednijeg društva, navode lorice. U njegovoj realizaciji sudjeluje i Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. 

Teme poput LGBTIQ zajednice, rodno uvjetovanog nasilja, rodne neravnopravnosti, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti samo su neke kojih će se dotaknuti ovaj kolegij. No, samo teorijski aspekt nije dovoljan stoga će upisani studenti/ce kroz rad u organizacijama civilnog društva djelovati u zajednici na realnim problemima i potrebama. 

Članak: http://studentski.hr/studenti/vijesti/filozofski-fakultet-dobiva-kolegij-posvecen-rodu-seksualnosti-i-identitetima