Studenti riječkog sveučilišta od jeseni će moći pohađati novi kolegij temeljen na društveno korisnom učenju, u kojemu neće biti ocjena, već će se samo bilježiti ostvareni ECTS bodovi. Kolegij ‘Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti’ prvi je na riječkom sveučilištu koji povezuje teme ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodno uvjetovanog nasilja, rodne ravnopravnosti, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti. Moći će ga upisati studenti diplomskih studija i završnih godina integriranih studija, a sufinanciran je sredstvima Europske unije.

Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti – naziv je to novog kolegija kojeg će od naredne akademske godine imati prilike slušati studenti Sveučilišta u Rijeci. Odvijat će se u sklopu Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, a moći će ga upisati studenti/ice diplomskih studija i završnih godina integriranih studija.

Prvi je to kolegij u Rijeci koji će, kroz metodu društveno korisnog učenja, povezati teme ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodno uvjetovanog nasilja, rodne ravnopravnosti, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti. Kolegij je usmjeren na stjecanje teorijskog znanja o današnjim društvenim fenomenima i aktualnostima vezanim uz rodnu ravnopravnost i ljudska prava, a potom i na primjenu tog znanja kroz rad u organizacijama civilnog društva.

Kolegij je nastao u sklopu projekta ‘Humano obrazovanje – odgovorno društvo’, kojeg provodi Lezbijska organizacija Rijeka ‘LORI’ u partnerstvu s Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Članak: https://www.srednja.hr/studenti/vijesti/rod-spol-seks-seksualnost-jeseni-ce-pokusati-zapaliti-rijecke-studente-novom-kolegiju/