Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci sudjelovao je na okruglom stolu u skolpu 4.riječkog interdisciplinarnog kongresa “Ljepota i zdravlje”, a tema okruglog stola bila je “Feministički pogled na ljepotu” koji se održao 3.11.2016.godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Gošće okruglog stola: dr.sc. Brigita Miloš, dr.sc. Sofija Vrcelj te mag. rodnih studija Ana Smokrović

 

Pogledajte i poslušajte zanimljiva izlaganja cijenjnih gošći