video-1668906_960_720

Pogledajte aktivnosti i sudjelovanja Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci!